Gezinstherapie

Gezinstherapie is bedoeld voor gezinnen die structurele problemen niet zelf kunnen oplossen. Veel therapievormen gaan over het begeleiden van individuen. Maar vaak beperken problemen zich niet tot één persoon. Als een vader bijvoorbeeld depressief is of een kind onhandelbaar, dan beïnvloedt dat het hele gezin. Daarom richt gezinstherapie zich op de behandeling van alle gezinsleden.

 


 

Communicatie herstellen

Bij de Brug gaan we met jullie hele gezin in gesprek. Want de problemen die er zijn beïnvloeden jullie allemaal. Ieders verhaal is daarom belangrijk. De gezinstherapeut kijkt onpartijdig naar jullie situatie en houdt rekening met de onderlinge verhoudingen. Zij onderzoekt samen met jullie hoe jullie de problemen kunnen oplossen en wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. Een belangrijk doel van de gezinstherapie is het herstel van de communicatie.