Aanmelding

Na aanmelding via het wijkteam, de huisarts, gezinsvoogd of andere hulpverleners worden jullie uitgenodigd voor een intakegesprek. De intake vindt plaats met beide gezinstherapeuten. Daarna gaat een van de gezinstherapeuten wekelijks met jullie in gesprek. De behandelduur is gemiddeld 6 maanden.

 

Werkgebied

Wij hebben een contract met de volgende gemeenten: 

Tiel, West Betuwe, Culemborg, Buren, Neder Betuwe, West Maas en Waal.
 

 

Wat kosten de gesprekken bij de Brug?

Met een beschikking die door de gemeente wordt afgegeven wordt er voor de hulp bij de Brug geen financiële bijdrage gevraagd. De reiskosten in verband met de gesprekken op onze locaties moeten wel door jullie zelf betaald worden.