De Brug en privacyverklaring

De Brug is een praktijk die gezinstherapie aanbiedt. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of instellingen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Jouw eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 4. Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 5. Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 6. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 7. Jouw recht respecteren om de persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Inzage en wijziging van jouw gegevens

Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Een verzoek indienen kan via je eigen gezinstherapeut.

Meldcode

De Brug is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. In de meldcode staat dat bij vermoedens van kindermishandeling, een aantal stappen moet worden gezet. Deze stappen zijn:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen
 3. de uitkomst hiervan met de ouders bespreken
 4. wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
 5. beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. In een kindcheck worden de kinderen voor een gesprek uitgenodigd.  In dit gesprek worden de signalen verder in kaart gebracht.

Geheimhoudingsplicht

De Brug is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Alles wat tussen de cliënt en de therapeut besproken wordt, kan alleen met derden gedeeld worden indien je hiervoor schriftelijke toestemming verleend hebt. Als het informatie betreft die alle gezinsleden raken, zullen jullie allemaal toestemming moeten verlenen.

Klachtregeling
 1. Je hebt een klacht. Wat nu?
  Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan ons voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
 2. Meestal lost een goed gesprek met ons jouw onvrede of klacht op.

Als we er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met ons, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met www.erisietsmisgegaan.nl  waarbij wij zijn aangesloten.

De Brug als verbinding in regio Rivierenland

De Brug staat voor verbinding. 
Verbinding binnen het gezin. Verbinding tussen verwijzers en collega hulpverleners.
AGB 94063822 - KVK 71011684

De Brug is aangesloten bij:

Therapiepraktijk De Brug is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

kwaliteitsregister jeugd de brug praktijk voor gezinstherapie

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt analytische cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten